Contabilitate - Salarizare - Consultanta fiscala

Stiinta - Independeta - Moralitate

Ce va oferim:


- Inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a documentelor primare originale privind activitatea beneficiarului, in conformitate cu legislatia financiar-contabila si fiscala, in vigoare la data derularii contractului;

- Calcularea salariilor angajatilor beneficiarului, cu respectarea legislatiei fiscale, de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate, pecum si a altor taxe si impozite specifice;

- Calcularea si inregistrarea tuturor taxelor, impozitelor si a altor obligatii de plata in concordanta cu legislatia fiscala in vigoare;

- Informarea clientului asupra tuturor taxelor, impozitelor si a altor obligatii de plata in concordanta cu legislatia fiscala in vigoare si asupra termenelor de plata a acestora.

- Intocmirea lunara a balantei de verificare care sa dea o imagine clara si fidela asupra activitatii beneficiarului;

- Intocmirea lunara, trimestriala si anuala a Declaratiilor specifice de raportare privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, precum si alte taxe si impozite cerute de legislatia in vigoare specifice activitatii beneficiarului;

- Transmiterea catre organele fiscale si locale abilitate, conform legii si in termenul legal, a declaratiilor specifice mentionate mai sus;

- Intocmirea semestriala si in termenul legal a Situatiilor financiare: bilant contabil, cont de profit si pierdere, in concordanta cu legislatia contabila si fiscala curenta.

- Intocmirea oricaror situatii si raportari suplimentare cerute de catre beneficiar si convenite prin clauzele contractuale.